ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Exposure value"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: exposure value เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
! 1.0 !! 1.4 !! 2.0 !! 2.8 !! 4.0 !! 5.6 !! 8.0 !! 11 !! 16 !! 22 !! 32 !! 45 !! 64
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −6−6
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4096 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −5−5
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2048 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −4−4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1024 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −3−3
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 512 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −2−2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −1−1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
417,867

การแก้ไข