ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันแคโรลินสกา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ สถาบัน
|ภาพ = [[ภาพ:แคโีรลินสกาโรลินสกา.gif|ตราสถาบันแคโรลินสกา‎]]
|ชื่ออังกฤษ = Karolinska Institute / KI
|ก่อตั้ง = ค.ศ. 1810
417,867

การแก้ไข