ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันแคโรลินสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ca, de, el, es, fi, fr, id, it, ja, nl, no, pl, pt, sv, zh แก้ไข: en)
สถาบันแคโรลินสกา เป็นศูนย์กลางการรักษาและการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศสวีเดน โดยสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่า 30 เปอร์เซนต์ และีมีงานวิจัยกว่า 40 เปอร์เซนต์ ของทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับ[[รางวัลโนเบล]]สาขาการแพทย์และสรีรวิทยาด้วย<ref name="nobelprize in medice"> http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008/public.html </ref> ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 16 สาขา หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญา 13 สาขา และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอีก 9 สาขา หลักสูตรต่างๆสอนเป็นภาษาสวีเดน แต่หลักสูตรปริญญาโท (บางหลักสูตร)<ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25628&l=en</ref> และปริญญาเอก เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
สถาบันแคโรลินสกา เป็นสมาชิกของสหพันธ์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งยุโรป และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ<ref name="Academic Ranking of World Universities">Shanghai Jiao Tong University (2007). Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University. Retrieved on 2008-02-19 </ref> ในหัวข้อมหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันแคโรลินสกาุถูกจัดอยู่อันดับที่ 51 ของโลก อันดับที่ 11 ของยุโรป และอันดับที่ 1 ของสวีเดน ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 16 ของโลกในหัวข้อวิทยาศาตร์สุขภาพและพืช อันดับที่ 9 ในเรื่องแำพทยศาสตร์คลินิกและเภสัชกรรม แต่ไม่ถูกจัดอันดับในหัวข้ออื่น
 
==ประวัติ==
[[image:KI Berz lab 20060723.jpg|thumb|250px|หอสมุดสถาบันแึคโรลินสกา โซลน่ืา]]
สถาบันแคโรลินสกา ก่อตั้งช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1810 - 1811 จุดประสงค์เพื่อฝึกหัดศัลยแพทย์สำหรับกองกำลังกลาโหมสวีเดน ชื่อเดิมเมื่อก่อตั้งคือ " Medico - Chirurgiska institutet " ( Chirurg (คิรูก) : ศัลยศาสตร์ ) เมื่อปี 1817 ได้มีการเติมคำว่า 'Karolinska' เพื่อละลึกถึง 'Karoliner' ซึ่งเป็นกลุ่มทหารของกษัตริย์ ชาร์์ล หรือ คาร์ล ที่ 13 ดังนั้นสถาบันแ่ห่งนี้จึงมีชื่อเต็มว่า '''King Karolinska Medico-Chirurgiska Institutet''' ในปีั ค.ศ. 1968 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เหลือเพียง Karolinska Intitutet
 
==หลักสูตรการศึกษา==
 
สถาบันแคโรลินสกา เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรทางการแพทย์เท่านั้น หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ <ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17836&l=en</ref>
 
160

การแก้ไข