ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องทัวริง"

minor corrections
(fix category)
(minor corrections)
'''เครื่องจักรทัวริง''' (the Turing machine) คือ[[เครื่องจักรนามธรรม]]ที่[[แอลัน ทัวริง]]ได้คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1936 ([[พ.ศ. 2479]]) เพื่อการนิยาม[[อัลกอริทึม]]หรือ 'กระบวนการเชิงกล' อย่างชัดเจนแบบคณิตศาสตร์ เครื่องจักรทัวริงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา[[วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี]] โดยเฉพาะใน[[ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ]]และ[[ทฤษฎีการคำนวณ]] ข้อปัญหา (thesis) ที่ว่าโมเดลของเครื่องจักรทัวริงนั้นครอบคลุมกระบวนการเชิงกลทั้งหมด ในการคำนวณทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ[[ข้อปัญหาของเชิร์ช-ทัวริง]]
 
แนวคิดของเครื่องจักรทัวริงนั้นต้องการจะอธิบายการทำงานของคนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษที่เรียงต่อกันความยาวไม่จำกัด โดยที่กระดาษแผ่นหนึ่งจะสามารถเก็บสัญลักษณ์ได้หนึ่งตัวจากสัญลักษณ์ที่เป็นไปได้จำนวนจำกัด ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องจดจำสถานะหนึ่งจากสถานะที่เป็นไปได้ที่มีจำนวนจำกัด และขั้นตอนที่ระบุให้เขาทำงานนั้นจะอยู่ในลักษณะเช่น "ถ้าสถานะของคุณคือ 42 และสัญลักษณะบนกระดาษที่คุณเห็นคือ '0', ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์นี้เป็น '1', จดจำว่าสถานะใหม่เป็น 17 และไปทำงานต่อกับกระดาษแผ่นถัดไป"
เครื่องจักรทัวริงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ[[การทดสอบของทัวริง]] ซึ่งถูกใช้เพื่ออธิบายความหมายของ[[ปัญญาประดิษฐ์]]โดยทัวริง
 
เครื่องจักรทัวริงที่สามารถจำลองการทำงานของเครื่องจักรทัีวริงเครื่องใดๆทัวริงเครื่องใด ๆ ก็ได้เรียกว่า '''เครื่องจักรทัวริงสากล''' (universal Turing machine) หรือเรียกสั้นๆ ว่า '''เครื่องจักรสากล''' ทัวริงอธิบายไว้ในปี ค.ศ. 1947 ([[พ.ศ. 2490]]) ว่า
 
:''สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องจักรพิเศษในรูปแบบนี้ ที่สามารถทำงานของเครื่องจักรอื่นๆอื่น ๆ ในรูปแบบดังกล่าวได้ทั้งหมด นอกจากนี้เครื่องจักรนี้ยังสามารถใช้เป็นโมเดลสำหรับเครื่องจักรในแบบอื่นๆอื่น ๆ เครื่องจักรพิเศษนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรสากล
 
{{โครง}}
1,198

การแก้ไข