ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีการคำนวณได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทฤษฎีการคำนวณได้''' คือส่วนหนึ่งของการศึกษาใน[[ทฤษฎีการคำนวณ]]ที่สนใจกับปัญหาที่ว่า [[ปัญหาการตัดสินใจ|ปัญหา]]ใดที่สามารถหาคำตอบได้ด้วย[[อัลกอริทึม]] (หรือ---—ในความหมายที่เหมือนกัน---—โดย[[เครื่องจักรทัวริง]]) ภายใต้ข้อจำกัดและข้อเพิ่มเติมหลายๆ แบบ ทฤษฎีการคำนวณได้ศึกษาปัญหาหลักๆ สี่ปัญหาดังต่อไปนี้
* ปัญหาใดที่เครื่องจักรทัวริงสามารถแก้ได้?
* ระบบในการคำนวณใดที่มีความสามารถเท่าเทียมกับเครื่องจักรทัวริง?
14,385

การแก้ไข