ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมศึกษา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน[[ประเทศไทย]]นั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถให้การศึกษาถึงขั้นปริญญาได้ ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] หรือ สกอ. [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่งทั่วประเทศ (รายงานประจำปี 2548 สกอ.) โดยแบ่งเป็น
* [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]] 7465 แห่ง
* [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] 13 แห่ง
* [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]] 6269 แห่ง
* [[วิทยาลัยชุมชน]] 1719 แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาโดย [[มหาวิทยาลัย]] [[วิทยาลัย]] หรือ [[บัณฑิตวิทยาลัย]] ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น [[วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]] ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ [[กระทรวงกลาโหม]] นอกจากนี้[[โรงเรียนสาธิต]]ก็ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
 
429

การแก้ไข