ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมศึกษา"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน[[ประเทศไทย]]นั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถให้การศึกษาถึงขั้นปริญญาได้ ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] หรือ สกอ. [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่งทั่วประเทศ (รายงานประจำปี 2548 สกอ.) โดยแบ่งเป็น
* [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]] 74 แห่ง
* [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] 413 แห่ง
* [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]] 62 แห่ง
* [[วิทยาลัยชุมชน]] 17 แห่ง
429

การแก้ไข