ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

 
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] วังสุโขทัย
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม VI หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.904 และ ร.ย.ล.905 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ]] และ [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ]]
** โรลส์รอยซ์ ซิลเวอร์ สเปอร์ ลิมูซีน หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.4 และ ร.ย.ล.5 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ]] และ [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ]]
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม หมายเลขทะเบียน 1ด-9004 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ]] และ [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ]]
 
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] วังสระปทุม
ผู้ใช้นิรนาม