ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สมาคมสถาปนิกสยาม หรือ ชื่อเต็มว่า สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือชื่อเล่นว่า อาษา หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING”เป็นสมาคมที่เป็นที่ชุมนุมของ บุคคลในวิชาชีพสถาปนิก โดยเป็นหนึ่งใน สี่สมาคมวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING” หรือชือเล่นว่า ASA
 
== คำนิยาม ==
 
เป็นสมาคมที่เป็นที่ชุมนุมของ บุคคลในวิชาชีพสถาปนิกและผู้ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรม โดยเป็นหนึ่งใน สี่สมาคมวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
 
== หน้าที่ ==
 
สมาคมสถาปนิกสยามมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่ทางด้านวิชาชีพและทางด้านวิชาการ โดยจะมีการทำงานใกล้ชิดกับ สภาสถาปนิก (Council of Thai Architects) ในเชิงของกฎหมายและกรอบการปฎิบัติวิชาชีพ ส่วนในด้านวิชาการก็จะมีการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการและการจัดสัมนาวิชาการอยู่เสมอ นอกจากกนี้ยังมีเว็บบอร์ดที่ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้โดยสมาชิก
 
== งานอาษา ==
สิ่งที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้แก่งานสถาปนิกประจำปี โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ในช่วงเวลาประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม โดยภายในงานจะมี กลุ่มสถาปนิกอาสาที่เรียกกันว่า "หมอบ้าน" ที่จะออกมาให้คำปรึกษาในปัญหาการก่อสร้างฟรี มีงานแสดงผลงานของนิสิตสถาปัตยกรรมของทุกสถาบันที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการแสดงผลงานของสำนักงานสถาปนิกชั้นนำของประเทศ มีการสัมนาเกี่ยวกับวิชาชีพโดยบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการสถาปัตยกรรม โดยมาจากทั้งภายในและต่างประเทศ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ งานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน
 
สิ่งที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้แก่งานสถาปนิกประจำปี หรือ "งานอาษา"โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ในช่วงเวลาประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม โดยภายในงานจะมี กลุ่มสถาปนิกอาสาที่เรียกกันว่า "หมอบ้าน" ที่จะออกมาให้คำปรึกษาในปัญหาการก่อสร้างฟรี มีงานแสดงผลงานของนิสิตสถาปัตยกรรมของทุกสถาบันที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการแสดงผลงานของสำนักงานสถาปนิกชั้นนำของประเทศ มีการสัมนาเกี่ยวกับวิชาชีพโดยบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการสถาปัตยกรรม โดยมาจากทั้งภายในและต่างประเทศ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ งานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน
 
งานสถาปนิกประจำปีดังกล่าว ที่จะเรียนกันแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีโดยใช้ปีพุทธศักราชในป้ายที่เป็นภาษาไทย(เช่น งาม สถาปนิก ๔๙) และใช้คริสตศักราช ในกรณีของป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษ (เช่น Architect'06)
 
== สมาชิก ==
 
การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยาม ไม่จำเป็นต้องเป็น ผู้ที่ทำงานในวงการสถาปัตยกรรม ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรมสามารถเป็นสมาชิกได้
 
== สถาณภาพ ==
 
สมาคมสถาปนิกสยาม เป็นองค์กรเอกชนที่มีลักษณะเป็นสมาคม ขึ้นตรงกับการควบคุมของกระทรวงวัฒนธรรม
298

การแก้ไข