ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรวจพิสูจน์บุคคล"

กล่องข้อมูล +จัดหมวดหมู่ +โครง
(แทนที่ "การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล" → "การตรวจพิสูจน์บุคคล" ด้วยสจห.)
(กล่องข้อมูล +จัดหมวดหมู่ +โครง)
{{นิติวิทยาศาสตร์}}
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
'''การตรวจพิสูจน์บุคคล''' คือการใช้ความรู้ทาง[[วิทยาศาสตร์การแพทย์]]และ[[วิทยาศาสตร์]]แขนงต่างๆในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ว่าบุคคลมีชีวิต [[ศพ]] เศษชิ้นส่วนของศพ [[โครงกระดูก]] เศษชิ้นส่วนกระดูก เลือดหรือเนื้อเยื่อ ตลอดจนคราบต่างๆที่เกิดจากเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์ เป็นใครหรือเป็นของใคร ความรู้ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวของศพหรือบุคคลวิกลจริตหรือหมดสติ และยังนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''การตรวจพิสูจน์บุคคล''' คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ว่าบุคคลมีชีวิต ศพ เศษชิ้นส่วนของศพ โครงกระดูก เศษชิ้นส่วนกระดูก เลือดหรือเนื้อเยื่อ ตลอดจนคราบต่างๆที่เกิดจากเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์ เป็นใครหรือเป็นของใคร
ความรู้ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวของศพหรือบุคคลวิกลจริตหรือหมดสติ และยังนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย
 
ปัจจุบัน มีวิธีการตรวจพิสูจน์บุคคลหลายวิธี เช่น การใช้ความจำของมนุษย์ จำได้ว่าบุคคลหรือศพที่พบเห็นเป็นใคร โดยใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับและรูปพรรณสัณฐานสูงต่ำดำขาว เชื้อชาติ รอยสัก ร่องรอยแผลเป็นและความพิการของร่างกาย ในการยืนยันตัวบุคคล ตลอดจนการใช้วิทยาการภาพเชิงซ้อนมาช่วยในการตรวจพิสูจน์บุคคล แต่ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ยืนยันด้วยเอกลักษณ์ลายพิมพ์นิ้วมือ เอกลักษณ์ฟัน หรือเอกลักษณ์ดีเอ็นเอ อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวโดยสรุปคือ เราสามารถใช้วิธีการอื่นๆเป็นแนวทาง แล้วใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือลักษณะฟันหรือดีเอ็นเอเป็นสิ่งยืนยันในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
 
[[หมวดหมู่:นิติวิทยาศาสตร์]]
 
{{โครงนิติวิทยาศาสตร์}}
 
[[ar:علم المقاييس الحيوية]]
35,491

การแก้ไข