ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Guide Number"

เพิ่มขึ้น 227 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: Guide Number เป็นหน่วยในการวัดความสว่างจากไฟวาบ หรือแฟลช (Flash) ในการถ่...)
 
Guide Number เป็นหน่วยในการวัดความสว่างจากไฟวาบ หรือแฟลช (Flash) ในการถ่ายภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลักที่มีผลกับความสว่างที่จะผ่านเข้ากล้อง ๒ ปัจจัย คือ ขนาดหน้ากล้อง (F-Number) และระยะทาง (Distance) ด้วยค่านี้ทำให้ผู้ผลิตไฟวาบใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานสินค้า ให้มีคุณสมบัติตรงกัน และทำให้ผู้ใช้เลือกวื้อซื้อตามความสว่างของแต่ละรุ่น นอกจากนี้ การถ่ายภาพกลางคืนด้วยไฟวาบที่ปรับค่าเอง ก็ต้องอาศัยค่านี้ หรือตารางไกด์นัมเบอร์ (Guide Number Table) ในการคำนวณเพื่อปรับหน้ากล้อง หรือระยะทางให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม ค่าGN ที่คำนวณจากปัจจัยหลักทั้ง ๒ ตัวนี้จะคำนวณด้วยสูตรนี้
GN ไกด์นัมเบอร์ = ระยะทาง Xx f-numberขนาดหน้ากล้อง
GN = Distance x f-number
ดังตัวอย่างในตาราง
{| class="wikitable"
|}
จากตาราง เมื่อเอาระยะทางคูณด้วยขนาดหน้ากล้องในแต่ละค่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ ๒๐ หรือไกล้เคียง นั่นคือไฟวาบตัวนี้มีไกด์นัมเบอร์ ๒๐ นั่นเอง แต่ปัจจัยที่มีผลกับความสว่างของภาพที่จะถ่าย ไม่ได้มีแต่ปัจจัยที่ทำให้แสงเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันเท่านั้น ยังมีผลจากความไวของฟิล์ม หรือตัวบันทึกรับภาพ (CCD or CMOS) และทางยาวโฟกัส หรือเลนส์ซูมด้วย ดังนั้นตารางที่สมบูรณ์จึงมักจะระบุ ISO และ Focus Length ด้วยเสมอ
11

การแก้ไข