ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อน 1 การแก้ไขของ 58.9.13.146 ด้วยสจห.: ส่วนที่เพิ่มละเมิดลิขสิทธิ์+เอาลิงก์ข้)
ความหมายของคำว่า “ลิลิต” พจพนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน 2525 (2538:735) ให้คำนิยามไว้ว่า “ คำประพันธ์ ซึ่งใช้โคลงและร่ายสัมผัสกัน” ในด้านเนื้อหาเป็นการสดุดีวีรกรรมพระมหากษัตริย์
 
ความหมายของคำว่า “ยวน” คำว่า ยวน ในที่นี้หมายถคงไทยถึงคนล้านนา เพี้ยนมาจาก โยน หรือ โยนก เรียกกันสามัญว่าไทยยวน (หรือลาวไท-ยวน) ได้แก่คนไทยถิ่นเหนือนั่นเอง
 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเนื้อหา กล่าวถึงสงครามระหว่างไทยได้ใต้(อยุธยา) และไทยเหนือ (ล้านนา) กล่าวโดยสรุปดังนี้
1. เป็นโครงดั้นยอพระเกียรติ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 60 บท คือ โครงบทที่ 1 – 60 กล่าวถึงเหตุการณ์สมัยพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปรบเขมร พระองค์ประสูติตอนที่พระราชบิดาประชุมพล พระราชบิดาปราบเขมรได้ พระราชบิดาสวรรคต พระองค์ขึ้นเสวยราช
 
7. ตัวอย่างโคลงถวายพระราชสดุดียอพระเกียรติ ในสิสิตลิลิตยวนพ่ายอุดมไปด้วยร่ายและโคลโคลงยอพระเกียรติ เช่น
“ชัยยานุภาพท้าว เทียนทิน- กรแฮ
เมืองเทพคนธรรพฤๅ อยู่ถ้อย
311

การแก้ไข