ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==คำถามที่ถามบ่อย==
* '''ถาม''' บทความอื่นอย่าง ประวัติ ชีวประวัติที่มีคนเขียนไว้แล้ว ทำไมเราไม่ก๊อปปี ลอกมาใช้เลย จะไม่สะดวกและง่ายกว่าหรือ วิกิพีเดียจะได้มีบทความมากๆ
** '''ตอบ''' มีบทความมากเป็นเรื่องดี แต่การลอกงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในวิกิพีเดีย แทนที่เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว เนื้อหาที่ลอกมาอาจจะมีลักษณะไม่เป็นสารานุกรม (ดู [[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]) ลองเขียนสรุปเรียบเรียงเป็นคำพูดของคุณเอง จะทำให้บทความกระชับ และมีลักษณะเป็น สารานุกรม มากกว่า
* '''ถาม''' แล้วเรื่องรูปละ ถ้าไม่ก๊อปปีรูปมาใช้ ก็จะไม่มีรูปเลย พวกรูปจากภาพยนตร์ หรือจากหนังสือต่างๆ
** '''ตอบ''' รูป หลายรูปมีการเปิดให้ใช้อย่างเสรี แต่สำหรับรูปที่มีลิขสิทธิ์กำหนดไว้ ทางวิกิพีเดียมีการยอมให้ใช้ในเจตนาเพื่อประกอบบทความเท่านั้น ตาม [[การใช้งานโดยชอบธรรม]] โดยรูปลิขสิทธิ์ทุกรูปต้องมีการกำกับไว้ว่ารูปนั้นเป็นรูปลิขสิทธิ์ ดูเพิ่มที่ [[วิกิพีเดีย:รายการแม่แบบแสดงข้อความ#สำหรับภาพ|แม่แบบที่ใช้กำกับลิขสิทธิ์รูปแบบต่างๆ]]
ผู้ใช้นิรนาม