ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

| คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ || || || || || || || || {{อยู่}} ||
|-
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || || {{อยู่}} || || || || || {{อยู่}} || ||
|-
| คณะวิทยาศาสตร์ || || || {{อยู่}} || || || || || ||
|-
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || {{อยู่}} ||{{อยู่}}|| {{อยู่}} || || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || ||
|-
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร || || || || || || || || {{อยู่}} ||
| คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์|| || || || || || || || ||{{อยู่}}
|-
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} ||
|-
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์|| || {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || ||{{อยู่}}
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ || || || {{อยู่}} || || {{อยู่}} || || || ||
|-
| คณะศิลปศาสตร์ || || || || || || || {{อยู่}} || ||
|-
| คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ || {{อยู่}} ||{{อยู่}}|| {{อยู่}} || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || ||
11

การแก้ไข