ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ ฟูตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{วิกิประเทศไทย}}
'''ผศ.ดร. พรพรรณ ฟูตระกูล''' เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นที่รักของศิษย์ท่านหนึ่ง ดร.พรพรรณเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 2492 จบปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.พรพรรณยังได้เกียรตินิยม ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในหลักสูตรปริญญาโท ของ[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]]อีกด้วย ต่อมาอาจารย์จบปริญญาเอก เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล นับว่า ดร.พรพรรณเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง งานวิจัยของอาจารย์เน้นเรื่องท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับชื่อเรียกสถานที่นั้นๆ เกียรติประวัติหนึ่งของ ดร.พรพรรณคืออาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการที่อาจารย์ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมาจนถึงทุกวันนี้
'''ผศ. ดร. พรพรรณ ฟูตระกูล''' ([[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]] —) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มีผลงานวิจัยที่เน้นเรื่องท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับชื่อเรียกสถานที่นั้น ๆ นับว่าเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง
 
ดร. พรพรรณ จบปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เกียรตินิยม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จาก[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] และปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ จาก[[มหาวิทยาลัยคอร์แนล]]
 
ดร. พรพรรณ เป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักของศิษย์ และทุ่มเทกับการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[Category:ภูมิสถาปัตยกรรม]]
[[Category:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
ผู้ใช้นิรนาม