ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุยกี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| Simp = 郭汜
| Pinyin =
| Putonghua = กวอเจียกวอฟ่าน
| Minnan = กุยกี
| WG = Kuo Chia
| Zi =
| Post =
7,384

การแก้ไข