ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Image:Berkeley glade afternoon.jpg|thumb|250px|[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์]] หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก]]
 
'''สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ''' หรือ '''มหาวิทยาลัยรัฐ''' คือ [[มหาวิทยาลัย|สถาบันอุดมศึกษา]]ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก[[รัฐ]]
 
ในประเทศไทย หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา]] (เดิมคือ ทบวงมหาวิทยาลัย) ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยจำกัดรับในระบบ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ มหาวิทยาลัยจำกัดรับนอกระบบ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ใช้นิรนาม