ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยเฮลลาดิค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อารยธรรมกรีก ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อารยธรรมเฮแลดดิก: น่าจะเหมาะสมกับเนื้อหามากกว่า)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เก็บกวาด}}
อารยธรรมเฮแลดดิก เป็นอารยธรรมกรีกช่วงยุคสัมฤทธิ์ เป็นอารยธรรมโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของวิทยาการความรู้ต่างๆ
ช่วงเวลานั้นเองก็มี เมืองทรอยด้วย และเกิดสงครามเมืองทรอยโดยในตอนนั้น
ทรอยมี นักรบคนเก่งชื่อว่า เฮกเตอร์ นักรบของกรีกคือ อาคีลิส สู้รบเป็น
จึงลากม้าไม้นั้นเข้าเมือง หารู้ไม่ว่าภายในม้าไม้นั้นเต็มไปด้วยทหารจำนวนมาก ครั้นตกดึก
ทหารที่อยู่ภายในก็ออกมาเปิดประตูให้ทหารกรีกเข้าไปภายในเมืองทรอยได้สำเร็จ เมืองทรอยจึงแตกในที่สุด ท้ายที่สุดชาวทรอยได้ไปสร้างอาณาจักรใหม่ นั่นคือโรมนั่นเอง และโรมก็จึงย้อนกลับมาตีทรอยแตก
 
[[de:Frühhelladikum]]
[[en:Helladic period]]
[[et:Hellenism]]
[[fr:Helladique]]
[[hu:Helladikus kultúra]]
[[sk:Heladská kultúra]]
[[fi:Helladinen kulttuuri]]
717

การแก้ไข