ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''อุปัชฌาย์''' (/อุ-ปัด-ชา/ หรือ /อุบ-ปัด-ชา/) [[ความหมายโดยพยัญชนะ]]ว่าผู้เข้าไปเพ่ง กล่าวคือ ได้แก่ผู้คอยดูแลเอาใจใส่ คอยแนะนำพรำเตือนลัทธิวิหาริก (ลูกศิษย์) ของตน ซึ่งก็คือพระ[[เถระ]]ผู้ทำหน้าที่เป็น[[ประธาน]]ในการ[[บวช]]กุลบุตรในพระ[[พุทธศาสนา]] เรียกทั่วไปว่า '''พระอุปัชฌาย์''' ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกันเรียกว่า "Buddhist Preceptor"
 
พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่หลัก ๒ อย่างคือเป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธี[[บรรพชา]][[อุปสมบท]]และเป็นผู้รับปกครองดูแล แนะนำ ตักเตือนและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้ เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร ตามกฎมหาเถรสมาคมนั้นได้กำหนดให้เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่ง ให้มีพระอุปัชฌาย์เพียงหนึ่งรูป เว้นแต่ มีกรณีพิเศษ
717

การแก้ไข