ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ม.จ.ก."

fix capitalization/spelling
(fix capitalization/spelling)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]]''' (The mostMost illustriousIllustrious orderOrder of the royelRoyal houseHouse of chakriChakri) มีอักษรย่อว่า ม.จ.ก. มี[[พระมหากษัตริย์]]ทรงเป็นประธานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะทรงพระราชทานและเรียกคืนเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ ปัจจุบัน เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มีจำนวน 25 สำรับ สำหรับพระมหากษัตริย์ 1 สำรับ สมเด็จพระบรมราชินี 1 สำรับ และพระราชทานแก่[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ที่สืบเนื่องโดยตรงใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]หรือผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วยอีก 23 สำหรับ นอกจากนี้ ยังสามารถพระราชทานแก่ประมุขของต่างประเทศซึ่งไม่นับรวมใน 25 สำรับอีกด้วย โดยมีพระนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ดังนี้
 
== พระราชวงศ์ไทย ==
344

การแก้ไข