ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสิงห์บุรี"

(โรบอต เพิ่ม: vi:Mueang Sing Buri (huyện))
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองสิงห์บุรี''']] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพุทราทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางมัญ ตำบลม่วงหมู่ ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางกระบือ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมัญ (นอกเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพกรวมทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม