ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเศวตอดุลยเดชพาหน"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:พ.ศ. 2503]]
[[หมวดหมู่:จังหวัดกระบี่]]
[[หมวดหมู่:ช้างสำคัญที่มีชื่อเสียง]]
[[หมวดหมู่:ช้างเผือกประจำรัชกาล]]
393,742

การแก้ไข