ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงในประเทศไทย"

### [[ภาพ:Thai Highway-112.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 112]] (ปัจจุบันแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)
### [[ภาพ:Thai Highway-113.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113]]
### [[ภาพ:Thai Highway-114.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114]] (ทางเข้าเมืองลำพูน)
### [[ภาพ:Thai Highway-115.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115]]
### [[ภาพ:Thai Highway-116.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116]]
### [[ภาพ:Thai Highway-118.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118]]
### [[ภาพ:Thai Highway-119.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119]]
### [[ภาพ:Thai Highway-120.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120]]
### [[ภาพ:Thai Highway-121.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121]] (ถนนวงแหวนรอบนอกเลี่ยงเมืองเชียงใหม่)
### [[ภาพ:Thai Highway-122.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122]] (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์)
### [[ภาพ:Thai Highway-123.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 123]]
## '''ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ'''
### [[ภาพ:Thai Highway-201.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] จาก [[อำเภอสีคิ้ว|อ.สีคิ้ว]] [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นครราชสีมา]] - [[อำเภอเชียงคาน|อ.เชียงคาน]] [[จังหวัดเลย|จ.เลย]]
### [[ภาพ:Thai Highway-202.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] จาก [[จังหวัดชัยภูมิ|จ.ชัยภูมิ]] - [[อำเภอเขมราฐ|อ.เขมราฐ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
### [[ภาพ:Thai Highway-203.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203]] จาก [[อำเภอหล่มสัก|อ.หล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์|จ.เพชรบูรณ์]] - [[จังหวัดเลย|จ.เลย]]
### [[ภาพ:Thai Highway-205.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205]] (ถนนสุรนารายณ์) จาก [[อ.บ้านหมี่]] [[จ.ลพบุรี]] - [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|อ.เมือง]] [[จ.นครราชสีมา]]
### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210]] จาก [[อำเภอวังสะพุง|อ.วังสะพุง]] [[จังหวัดเลย|จ.เลย]] - [[จังหวัดอุดรธานี|จ.อุดรธานี]]
344

การแก้ไข