ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Image:Berkeley glade afternoon.jpg|thumb|250px|[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์]] หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด แห่งหนึ่งในโลก]]
 
'''มหาวิทยาลัยรัฐ''' คือ [[มหาวิทยาลัย]]ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก[[รัฐ]]
'''มหาวิทยาลัยรัฐบาล''' คือ [[มหาวิทยาลัย]]ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทาง[[รัฐบาล]] ขึ้นตรงกับ[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสอบวัดความรู้ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสมัครเข้า เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ในประเทศไทย หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ขึ้นตรงกับ[[สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา]] (เดิมคือ ทบวงมหาวิทยาลัย) ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยจำกัดรับในระบบ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ มหาวิทยาลัยจำกัดรับนอกระบบ เช่น สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิธีการสมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ไม่แตกต่างกัน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือค่าเรียน ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในสหรัฐอเมริกาคือ[[พับลิกไอวี]] โดยเปรียบเทียบกับ [[ไอวีลีก]]ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
 
ใน[[สหรัฐอเมริกา]] วิธีการสมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ไม่แตกต่างกัน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือค่าเรียน ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐชั้นนำในสหรัฐอเมริกาคือ [[พับลิกไอวี]] โดยเปรียบเทียบกับ [[ไอวีลีก]]ของ ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ
 
ใน[[สหราชอาณาจักร]] สถาบันอุดมศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ยกเว้นเพียงแห่งเดียว คือ[[มหาวิทยาลัยบัคกิ้งแฮม]]
 
[[Category:มหาวิทยาลัย]]
ผู้ใช้นิรนาม