ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีตา (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''บีตา''' หรือ '''เบตา''' (beta) สามารถหมายถึง
* [[บีตา]] ชื่ออักษรกรีก
* [[อนุภาคบีตา]] หรือ[[รังสีบีตา]] (beta particle) ทางฟิสิกส์
** [[การสลายให้อนุภาคบีตา]] (beta decay)
* ซอฟต์แวร์รุ่นบีตา ใน [[software release life cycleวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์]]
* ในทางคณิตศาสตร์และสถิติ
** [[ฟังก์ชันบีตา]] (beta function)
** [[การแจกแจงบีตา]] (beta distribution)
** [[สัมประสิทธิ์บีตา]] (beta coefficient)
 
{{แก้กำกวม}}
72,289

การแก้ไข