ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเช็กเกีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| Design = ธงแถบแบ่งครึ่งตามแนวนอน ครึ่งบนสีขาว ครึ่งล่างสีแดง ที่ด้านคันธงมีรูปสามเหลี่ยมสีฟ้า
}}
 
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ=ธงชาติสาธารณรัฐสโลวัก |ดูที่=ธงชาติสโลวาเกีย|เปลี่ยนทาง=ธงชาติเช็กโกสโลวาเกีย}}
 
'''[[ธงชาติ]][[สาธารณรัฐเช็ก]]''' ([[ภาษาเช็ก]]: Česká vlajka) มีลักษณะเป็นธง[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งครึ่งตามแนวนอน โดยครึ่งบนมี[[สีขาว]] ครึ่งล่างมี[[สีแดง]] ที่ด้านคันธงมีรูป[[สามเหลี่ยมหน้าจั่ว]][[สีน้ำเงิน]] โดยฐานของรูปนั้นอยู่ติดกับด้านคันธง ธงนี้เดิมเป็นธงชาติของ[[ประเทศเช็กโกสโลวาเกีย]] แต่เมื่อมีการแยกประเทศเช็กโกสโลวาเกียเป็น[[สาธารณรัฐเช็ก]]และ[[สาธารณรัฐสโลวัก]]ในปี [[พ.ศ. 2536]] สาธารณรัฐเช็กก็ได้รับเอาธงชาติเช็กโกสโลวาเกียเดิมเป็นธงชาติของตนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามทั้งสองชาติใช้สัญลักษณ์ที่สืบทอดจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียเดิมก็ตาม<ref>[http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=12127&FileName=92-z542&Rocnik=1992 Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky], Čl.&nbsp;3 ods.&nbsp;2<br/>(''Constitutional act. No.&nbsp;542/1992&nbsp;Col. on the dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic, art.&nbsp;3 sect.&nbsp;2'')</ref>
 
20,554

การแก้ไข