เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เวรกรรม
|ชื่อภาพ=Professor Dr. Pratya Vesarach.jpg
|วันเกิด =[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
|วันตาย = 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551
|คำบรรยายภาพ = ภาพถ่ายศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์<br />ในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
|ที่เกิด =
14,286

การแก้ไข