ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เย็น (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำสำคัญว่า '''"เย็น"''' สามารถหมายถึง
 
== ข้าวของเครื่องใช้และสถานที่ ==
 
* [[ห้องเย็น]] - ([[ภาษาปาก]]) หมายถึง ห้องเก็บ[[ศพ]]ซึ่ง[[เครื่องปรับอากาศ|ปรับอากาศ]]ให้เย็นเพื่อรักษาสภาพศพ
 
== บุคคล ==
 
* [[ข้าวเย็นใต้]] - ชื่อไม้เถาชนิด ''Smilax glabra Roxb.'' ในวงศ์ ''Smilacaceae'' เหง้าใช้ทํายาได้
* [[ข้าวเย็นเหนือ]] - ชื่อไม้เถาชนิด ''Smilax china L.'' ในวงศ์ ''Smilacaceae'' เหง้าใช้ทํายาได้
* คนมือเย็น - เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่า "คนมือเย็น" ตรงข้ามกับ "คนมือร้อน"
* [[ความร้อน|ความเย็น]] - สภาพที่พลังงานความร้อนถูกดึงออกจากวัตถุไปสู่สิ่งแวดล้อม ตรงข้ามกับ "ความร้อน" คือ สภาพที่วัตถุได้รับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
* [[ชาเย็น]] - เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
* [[บานเย็น]] - ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ''Mirabilis jalapa L''. ในวงศ์ ''Nyctaginaceae'' รากอวบ ใบเดี่ยว โคนดอกเป็นหลอด ปลายบานเป็นห้าแฉก บานในเวลาเย็น มีหลายสี เช่น ขาว แดงอมม่วง เหลือง รากใช้ทํายาได้
* [[เยน]] - สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น สะกดว่า "เย็น" ก็มี
* [[เย็น แก้วมะณี]] - ชาวจังหวัดเพชรบุรี เจ้าของสมญานาม "เฒ่าทระนงแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรี"
* [[เยนส์ เลห์มันน์]] - ผู้รักษาประตูฟุตบอลชาวเยอรมัน
 
== พันธุ์ไม้ ==
 
* [[ข้าวเย็นใต้]] - ชื่อไม้เถาชนิด ''Smilax glabra Roxb.'' ในวงศ์ ''Smilacaceae'' เหง้าใช้ทํายาได้
* [[ข้าวเย็นเหนือ]] - ชื่อไม้เถาชนิด ''Smilax china L.'' ในวงศ์ ''Smilacaceae'' เหง้าใช้ทํายาได้
* [[บานเย็น]] - ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ''Mirabilis jalapa L''. ในวงศ์ ''Nyctaginaceae'' รากอวบ ใบเดี่ยว โคนดอกเป็นหลอด ปลายบานเป็นห้าแฉก บานในเวลาเย็น มีหลายสี เช่น ขาว แดงอมม่วง เหลือง รากใช้ทํายาได้
 
== เวลา ==
 
* [[ฤดูหนาว]] - คำว่า "เดือนเย็น" หมายความว่า เดือนที่หนาวเหน็บ หรือฤดูหนาว
* เลือดเย็น - ภาวะของบุคคลที่มีใจเหี้ยมสามารถทำลายชีวิตหรือชื่อเสียงผู้อื่นได้โดยไม่รู้สึกหวั่นไหว เช่น ฆ่าอย่างเลือดเย็น
* [[เวลาเย็น]] - เวลาใกล้คํ่า ประมาณ 16-18 [[นาฬิกา]]
* [[สงครามเย็น]] - การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธแต่ใช้อํานาจอื่นแทน เช่น อำนาจทางการเมือง อำนาจทางเศรษฐกิจ
 
== สภาพ ==
 
* [[ความร้อน|ความเย็น]] - สภาพที่พลังงานความร้อนถูกดึงออกจากวัตถุไปสู่สิ่งแวดล้อม ตรงข้ามกับ "ความร้อน" คือ สภาพที่วัตถุได้รับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
 
== สิ่งมีชีวิต ==
 
* [[สัตว์เลือดเย็น]] - สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เช่น ปลา กบ
* [[สีบานเย็น]] - สีของดอกบานเย็น คือสีแดงอมม่วง
 
== เหตุการณ์ ==
* [[สงครามเย็น]] - การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธแต่ใช้อํานาจอื่นแทน เช่น อำนาจทางการเมือง อำนาจทางเศรษฐกิจ
 
== อาหาร ==
* [[ชาเย็น]] - เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
* [[หวานเย็น]] - ของกินเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ทำด้วยน้ำหวานหรือน้ำกะทิเป็นต้น แล้วทำให้แข็งด้วยความเย็น
* [[ห้องเย็น]] - ([[ภาษาปาก]]) หมายถึง ห้องเก็บ[[ศพ]]ซึ่ง[[เครื่องปรับอากาศ|ปรับอากาศ]]ให้เย็นเพื่อรักษาสภาพศพ
* [[อาหารเย็น]] - อาหารมื้อค่ำ
 
== อื่นๆ ==
 
* [[เยน]] - สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น สะกดว่า "เย็น" ก็มี
* [[สีบานเย็น]] - สีของดอกบานเย็น คือสีแดงอมม่วง
* คนมือเย็น - เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่า "คนมือเย็น" ตรงข้ามกับ "คนมือร้อน"
* เลือดเย็น - ภาวะของบุคคลที่มีใจเหี้ยมสามารถทำลายชีวิตหรือชื่อเสียงผู้อื่นได้โดยไม่รู้สึกหวั่นไหว เช่น ฆ่าอย่างเลือดเย็น
 
{{แก้กำกวม}}
8,377

การแก้ไข