ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เย็น (แก้ความกำกวม)"

ในทางวิทยาศาตร์ อุณหภูมิ กับความร้อน/เย็น คือคนละตัวกันนะครับ
(ลิงก์ข้ามภาษา)
(ในทางวิทยาศาตร์ อุณหภูมิ กับความร้อน/เย็น คือคนละตัวกันนะครับ)
'''เย็น''' อาจหมายถึง
* [[อุณหภูมิ]]
* [[เยน]] สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น (บางครั้งสะกดว่า ''เย็น'')
* [[เย็น แก้วมะณี]] หรือ "ปู่เย็น" เจ้าของสมญานาม "เฒ่าทระนง" แห่งลุ่มน้ำเพชรบุรี
8,643

การแก้ไข