ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Image:Berkeley glade afternoon.jpg|thumb|250px|[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์]] หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด แห่งหนึ่งในโลก]]
 
'''มหาวิทยาลัยรัฐบาล''' คือ [[มหาวิทยาลัย]]ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทาง[[รัฐบาล]] ขึ้นตรงกับ[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสอบวัดความรู้ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสมัครเข้า เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
วิธีการสมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา ไม่แตกต่างกัน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือค่าเรียน ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในสหรัฐอเมริกาคือ[[พับลิกไอวี]] โดยเปรียบเทียบกับ [[ไอวีลีก]]ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
 
[[Category:มหาวิทยาลัย]]
72,281

การแก้ไข