ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

เพิ่มขึ้น 181 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อุปัชฌาย์''' (อ่านว่า อุปัดชา, อุบปัดชา) แปลว่า[[ความหมายโดยพยัญชนะ]] หมายถึง ผู้เข้าไปเพ่ง คือคอยดูแลเอาใจใส่ คอยแนะนำพรำเตือนลัทธิวิหาริก (ลูกศิษย์) ของตน
 
'''อุปัชฌาย์''' คือพระ[[เถระ]]ผู้ทำหน้าที่เป็น[[ประธาน]]ในการ[[บวช]]กุลบุตรในพระ[[พุทธศาสนา]] เรียกทั่วไปว่า '''พระอุปัชฌาย์'''
 
'''อุปัชฌาย์''' มีหน้าที่หลัก ๒ อย่างคือเป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธี[[บรรพชา]][[อุปสมบท]]และเป็นผู้รับปกครองดูแล แนะนำ ตักเตือนและติดตามความเป้นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้ เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร
 
'''อุปัชฌาย์''' ในปัจจุบันจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตาม[[กฎหมาย]]ว่าด้วยการคณะ[[สงฆ์]] เป็นเองไม่ได้
 
 
 
==อ้างอิง==
[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[Category:พุทธศาสนา]]
[[Category:พิธีกรรมในพุทธศาสนา]]
12,810

การแก้ไข