ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/กรุ 1"

คำถามนี้ไม่ควรมีชื่อว่า →‎ช่วยผมหน่อย: จึงต้องเปลี่ยนชื่อคำถาม
(คำถามนี้ไม่ควรมีชื่อว่า →‎ช่วยผมหน่อย: จึงต้องเปลี่ยนชื่อคำถาม)
Coliform bacteria หมายถึงกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งซึ่งพบอยู่ได้ทั่วไปในธรรมชาติ ชนิดที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่ ''Escherichia coli''โดยปกติจุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง การปนเปื้อนของ coliform bacteria ใช้เป็นเครื่องเตือนว่าอาหาร หรือน้ำนั้นๆมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นๆที่มาจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ''Escherichia coli'' ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ พบว่าอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ อย่างไรก็ตามมีบางสายพันธุ์เช่น E. coli O157:H7 เป็นสายพันธุ์แรกที่ทำให้เกิดโรคกับมนุษย์ ซึ่งผลิตสารพิษและทำให้เกิดโรคกับมนุษย์มีการระบาดในปี คศ.1982 โดยติดไปกับแฮมเบอร์เกอร์
 
== ใครเป็นคนนำ[[ยาสลบ]]มาใช้ใน[[การผ่าตัด]]ใน[[ประเทศไทย]]เป็นคนแรก ==
== ช่วยผมหน่อย ==
ใครเป็นคนนำ[[ยาสลบ]]มาใช้ใน[[การผ่าตัด]]ใน[[ประเทศไทย]]เป็นคนแรก
: หมอบรัดเลย์เป็นผู้ทำการผ่าตัดด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ ปี [[พ.ศ. 2379]] แต่ในครั้งนั้นยังไม่มีการใช้ยาสลบ
: ต่อมา นายแพทย์แซมมวล เรย์โนลด์ เฮาส์ ได้ใช้อีเทอร์เป็นยาสลบในการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับ (อ้างอิงจาก [http://www.princess-it.org/kp9/hmk-IT/ch1-health.th.html])
 
== เสียงที่อันตรายมากที่สุด กี่เดซิเบล ==
157

การแก้ไข