ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/กรุ 1"

 
== เพราะอะไรไทยจึงต้องเสียดินแดนให้กับอังกฤษ ==
เพราะอะไร[[ไทย]]จึงต้อง[[การเสียดินแดน|เสียดินแดน]]ให้กับ[[อังกฤษ]]
 
ในสมัยที่ไทยยอมเสียดินแดนให้อังกฤษนั้น เป็นยุคสมัยที่พวกอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส ฯลฯ ต้องการชิงความเป็นเจ้าโลกด้วยการล่าอาณานิคม อีกทั้งในยุคนั้น อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของพวกนี้ทันสมัยกว่าของชาติอื่นๆที่กำลังจะเป็นฝ่ายถูกล่า รวมทั้งประเทศไทย
 
 
แรกเริ่มเดิมที พวกประเทศอังกฤษและอื่นๆ ได้บีบบังคับให้ไทยต้องทำสนธิสัญญาต่างๆ ซึ่งไทยจะต้องเสียเปรียบ โดยอ้างโน่นอ้างนี่สารพัด เช่นหาว่ากฏหมายไทยในยุคนั้นล้าหลังและป่าเถื่อน เมื่อไทยไม่ยอมก็บุกไปยึดเมืองโน้นเมืองนี้หรือไม่ก็ส่งเรือไปปิดล้อมอ่าวไทย... จนกระทั่งต้องไปยินยอมกับประเทศเหล่านั้น จนกระทั่งไทยต้องเสียพื้นที่ไปครึ่งค่อนประเทศ เพราะตอนนั้นเห็นว่าหากไปรบกับมันแล้วไทยทั้งไทยพ่ายแพ้และต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพวกมันแน่ๆ
 
== ปี 1435 ชารล์ที่ 7 ปละบลูกิมยง ประนีประนอมกันภายใต้สนธิสัญญาอะไรคะ ==
157

การแก้ไข