ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วย สจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สงกรานต์ จิตสุทธิภากร''' [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] เขต 1 [[จังหวัดนครสวรรค์]] เมื่อวันที่ [[23 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ที่ผ่านมา โดยเป็นสมาชิก[[พรรคประชาธิปัตย์]]
 
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จาก The University of Toledo, Ohio, USA. ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 21 จาก[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง]] ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] พญาไท [[กรุงเทพมหานคร]] ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก [[โรงเรียนโชติรวี]] [[จังหวัดนครสวรรค์]]
 
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]