ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''มหาวิทยาลัยรัฐบาล''' คือ [[มหาวิทยาลัย]]ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทาง[[รัฐบาล]] ขึ้นตรงกับ[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสอบวัดความรู้ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสมัครเข้า เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
 
คือ มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ขึ้นตรงกับทบวงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสอบวัดความรู้ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสมัครเข้า เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[[Category:มหาวิทยาลัยรัฐบาล]]
{{โครงความรู้}}
 
[[en:Public university]]
72,281

การแก้ไข