ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
(โรบอต เพิ่ม: el:Θρήσκευμα)
== ความแตกต่างระหว่าง ลัทธิ กับ ศาสนา ==
# ลัทธิ อาจไม่มีคำสั่งสอนเกี่ยวกับ[[ศีลธรรม]]จรรยาเหมือนอย่าง[[ศาสนา]]ก็ได้ เช่นลัทธิความเชื่อของเผ่าต่าง ๆ ในสังคมบรุพกาล ที่เน้นแต่การทำ[[พิธีกรรม]][[บูชาเทพเจ้า]] [[ภูตผีปีศาจ]] แต่ไม่มี[[หลักคำสอน]]ทาง[[ศีลธรรม]]จรรยา
# ลัทธิ มีคำสอนเรื่อง[[จุดมุ่งหมาย]]สูงสุดของชีวิตที่แตกต่างจาก[[ศาสนา]] กล่าวคือ[[จุดมุ่งหมาย]]สูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ศาสนากำหนด คือ ความสุขในทางธรรม ความสงบสุขทางจิตใจและมุ่งแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะปัญหาสากลของมนุษย์ เช่น [[ความทุกข์]] [[ความผิดหวัง]] และพฤติกรรมความดี ความชั่ว เป็นต้นแต่จุดมุ่งหมายของลัทธิ จะเน้นความสุขทางโลก มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมและมีความเหมาะสมเฉพาะสังคมบางท้องถิ่นและเฉพาะสมัยเท่านั้น เช่น [[ลัทธิเต๋า]] [[ลัทธิขงจื้อขงจื๊อ]] เป็นต้น
# ลัทธิอาจมี[[พิธีกรรม]]หรือไม่ก็ได้ แต่[[ศาสนา]]ต้องมี[[พิธีกรรม]]
# [[คำสอน]]ของลัทธิ เกิดจาก[[ความคิด]]และ[[ทัศนะ]]ส่วนตัวของเจ้าลัทธิเอง แต่สำหรับศาสนา [[คำสอน]]เกิดจาก[[พระบัญชา]]ของพระเจ้า โดยมี[[โองการ]]ผ่านทาง[[ศาสดา]] ศาสดามิได้คิดขึ้นเอง (ยกเว้น [[พุทธศาสนา]] ถือว่า[[คำสอน]]เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน[[ธรรมชาติ]] พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบและนำมาเผยแพร่ เนื่องด้วยเป็น[[ศาสนา]]ที่ไม่มีพระเจ้า)
1

การแก้ไข