ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปร้อยเหลี่ยม"

เปลี่ยนหมวดหมู่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(เปลี่ยนหมวดหมู่)
:<math>A = 25a^2 \cot \frac{\pi}{100} \simeq 795.513 a^2</math>
 
[[Category:เรขาคณิตรูปหลายเหลี่ยม]]
 
[[en:Hectagon]]