ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร"

{{คอมมอนส์|Category:Wat Suwandararam (Ayutthaya)}}
* วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง
* [http://www.literatureandhistory.go.th/FineArts/Upload/Documents/1591%5C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.doc วัดสุวรรณดาราราม]
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{geolinks-bldg|14.34829|100.57878}}
 
{{อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา}}
94,496

การแก้ไข