ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนกิ่งแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ทางแยกเข้า[[สนามบินสุวรรณภูมิ]] (2 แห่ง) บริเวณถนนกิ่งแก้ว ช่วงกิโลเมตรที่ 12 (เป็นทางต่างระดับ) และกิโลเมตรที่ 17 (ไม่เปิดให้ใช้และไม่เป็นทางต่างระดับ)
* [[ถนนบางนา-บางปะกง]] ด้านบนเป็น [[ทางพิเศษบูรพาวิถี]]
* [[ถนนวัดหนามแดง]]
ปัจจุบันถนนกิ่งแก้ว โดยเฉพาะช่วงจากถนนบางนา-บางปะกงถึงถนนเทพารักษ์ กำลังดำเนินการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรให้เป็น 6 ช่องทางจราจร ซึ่งผลจากการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่รู้กันดีของชาวจังหวัดสมุทรปราการ
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดสมุทรปราการ|กิ่งแก้ว]]
ผู้ใช้นิรนาม