ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/monobook.js"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
autoNotifyUploader : false,
wikiProjectTabs : "all",
bookmark1 : ["คุยกับผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/เรื่องของผมทดสอบ", "ดพพเผกดำเกเดหกดพรถบรรทุกทราย"],
bookmark2 : ["ผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/ทดสอบ", "rgtwtfio87ryerบ่อดูดทราย"],
bookmark3 : ["ผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/ทดลองเขียน", "พไภพคนก2454โกดังเก็บทราย"],
bookmark4 : ["คุยกับผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/กล่องผู้ใช้", ".4525452467ถังบรรจุทราย"],
bookmark5 : ["ผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/monobook.js", "ตจคจ90890rgfsdf^15ออร์เดอร์สั่งซื้อทราย"],
deluxeSummary1 : ["", ""],
deluxeSummary2 : ["", ""],
2,123

การแก้ไข