ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปสี่เหลี่ยมคางหมู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[Image:Trapezoid.svg|right|frame|รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านที่ขนานกันเพียงคู่เดียว ในที่นี้คือ AB และ CD]]
 
'''สี่เหลี่ยมคางหมู'''คือรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้าม[[ขนาน]]กันคู่หนึ่ง และคู่เดียวเท่านั้น <ref>http://escivocab.ipst.ac.th/readdoc.asp?no=941 พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</ref>
== นิยาม ==
[[ราชบัณฑิตยสถาน]]ได้ให้นิยามของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไว้ว่า
 
'''รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว'''<ref>http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp ผลการค้นหา สี่เหลี่ยมคางหมู จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน</ref>
 
ส่วนพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้คำนิยามไว้ว่า
 
'''สี่เหลี่ยมคางหมู'''คือรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้าม[[ขนาน]]กันคู่หนึ่ง และคู่เดียวเท่านั้น''' <ref>http://escivocab.ipst.ac.th/readdoc.asp?no=941 ผลการค้นหา สี่เหลี่ยมคางหมู จากพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</ref>
 
== คุณสมบัติทางเรขาคณิต ==
2,123

การแก้ไข