ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/ทดสอบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[Image:Trapezoid.svg|right|frame|รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านที่ขนานกันเพียงคู่เดียว ในที่นี้คือ AB และ CD]]
'''สี่เหลี่ยมคางหมู'''คือรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้าม[[ขนาน]]กันคู่หนึ่ง และคู่เดียวเท่านั้น <ref>http://escivocab.ipst.ac.th/readdoc.asp?no=941 พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</ref>
 
== คุณสมบัติทางเรขาคณิต ==
# มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียง 1 คู่ ซึ่งอาจจะยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้
# ด้านคู่ที่ไม่ขนานกันอาจจะยาวเท่ากันหรือไม่ก็ได้ (ซึ่งถ้ายาวเท่ากันจะเป็นกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือขนมเปียกปูน ซึ่งจัดเป็นกรณีพิเศษ และทำให้ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้วย)
# มุมที่มีด้านคู่ขนานเป็นด้านเดียวกันทั้งสองมุมจะมีขนาดรวมกันเป็น 180 องศาหรือ 2 มุมฉากหรือ π เรเดียน
 
== การคำนวณหาพื้นที่ ==
# ในกรณีที่ทราบความยาวด้านคู่ขนาน (a และ b) และความสูงของรูป (h) สามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้เพื่อหาพื้นที่ (A)
 
<math>\frac{h{(a+b)}}{2}</math>
2,123

การแก้ไข