ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีตา (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''บีตา''' หรือ '''เบตา''' (beta) สามารถหมายถึง
* [[บีตา]] ชื่ออักษรกรีก
* [[อนุภาคบีตา]] หรือ[[รังสีบีตา]] (beta particle) ทางฟิสิกส์
** [[การสลายให้อนุภาคบีตา]] (beta decay)
* ซอฟต์แวร์รุ่นบีตา ใน [[software release life cycle]]
* ในทางคณิตศาสตร์และสถิติ
6,300

การแก้ไข