ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล"

เปลี่ยนทางไปที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล
(หน้าใหม่: <table class="infobox {{{bodyclass|}}}" cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{bodystyle|}}}"><!-- Caption -->{{#if:{...)
 
(เปลี่ยนทางไปที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล)
#REDIRECT [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล]]
<table class="infobox {{{bodyclass|}}}" cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{bodystyle|}}}"><!--
Caption
-->{{#if:{{{title|}}}|<caption class="{{{titleclass|}}}" style="font-size: 125%; font-weight: bold; {{{titlestyle|}}}">{{{title}}}</caption>}}
<!--
Header
-->{{#if:{{{above|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{aboveclass|}}}" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; {{{abovestyle|}}}">{{{above}}}</td></tr>}}<!--
Image
-->{{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{imageclass|}}}" style="text-align:center; {{{imagestyle|}}}"> {{{image}}} {{#if:{{{caption|}}}|<br />
<span style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}} }}</span></td></tr>}}<!--
Row 1
-->{{#if:{{{header1|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header1|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label1|}}}|{{#if:{{{data1|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label1|}}}</th><td class="{{{class1|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data1|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data1|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class1|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data1|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 2
-->{{#if:{{{header2|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header2|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label2|}}}|{{#if:{{{data2|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label2|}}}</th><td class="{{{class2|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data2|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data2|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class2|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data2|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 3
-->{{#if:{{{header3|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header3|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label3|}}}|{{#if:{{{data3|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label3|}}}</th><td class="{{{class3|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data3|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data3|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class3|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data3|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 4
-->{{#if:{{{header4|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header4|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label4|}}}|{{#if:{{{data4|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label4|}}}</th><td class="{{{class4|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data4|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data4|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class4|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data4|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 5
-->{{#if:{{{header5|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header5|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label5|}}}|{{#if:{{{data5|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label5|}}}</th><td class="{{{class5|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data5|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data5|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class5|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data5|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 6
-->{{#if:{{{header6|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header6|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label6|}}}|{{#if:{{{data6|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label6|}}}</th><td class="{{{class6|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data6|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data6|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class6|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data6|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 7
-->{{#if:{{{header7|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header7|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label7|}}}|{{#if:{{{data7|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label7|}}}</th><td class="{{{class7|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data7|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data7|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class7|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data7|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 8
-->{{#if:{{{header8|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header8|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label8|}}}|{{#if:{{{data8|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label8|}}}</th><td class="{{{class8|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data8|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data8|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class8|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data8|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 9
-->{{#if:{{{header9|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header9|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label9|}}}|{{#if:{{{data9|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label9|}}}</th><td class="{{{class9|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data9|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data9|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class9|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data9|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 10
-->{{#if:{{{header10|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header10|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label10|}}}|{{#if:{{{data10|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label10|}}}</th><td class="{{{class10|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data10|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data10|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class10|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data10|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 11
-->{{#if:{{{header11|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header11|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label11|}}}|{{#if:{{{data11|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label11|}}}</th><td class="{{{class11|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data11|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data11|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class11|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data11|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 12
-->{{#if:{{{header12|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header12|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label12|}}}|{{#if:{{{data12|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label12|}}}</th><td class="{{{class12|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data12|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data12|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class12|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data12|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 13
-->{{#if:{{{header13|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header13|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label13|}}}|{{#if:{{{data13|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label13|}}}</th><td class="{{{class13|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data13|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data13|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class13|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data13|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 14
-->{{#if:{{{header14|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header14|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label14|}}}|{{#if:{{{data14|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label14|}}}</th><td class="{{{class14|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data14|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data14|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class14|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data14|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 15
-->{{#if:{{{header15|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header15|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label15|}}}|{{#if:{{{data15|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label15|}}}</th><td class="{{{class15|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data15|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data15|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class15|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data15|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 16
-->{{#if:{{{header16|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header16|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label16|}}}|{{#if:{{{data16|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label16|}}}</th><td class="{{{class16|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data16|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data16|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class16|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data16|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 17
-->{{#if:{{{header17|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header17|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label17|}}}|{{#if:{{{data17|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label17|}}}</th><td class="{{{class17|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data17|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data17|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class17|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data17|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 18
-->{{#if:{{{header18|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header18|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label18|}}}|{{#if:{{{data18|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label18|}}}</th><td class="{{{class18|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data18|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data18|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class18|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data18|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 19
-->{{#if:{{{header19|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header19|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label19|}}}|{{#if:{{{data19|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label19|}}}</th><td class="{{{class19|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data19|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data19|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class19|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data19|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 20
-->{{#if:{{{header20|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header20|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label20|}}}|{{#if:{{{data20|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label20|}}}</th><td class="{{{class20|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data20|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data20|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class20|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data20|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 21
-->{{#if:{{{header21|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header21|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label21|}}}|{{#if:{{{data21|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label21|}}}</th><td class="{{{class21|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data21|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data21|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class21|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data21|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 22
-->{{#if:{{{header22|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header22|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label22|}}}|{{#if:{{{data22|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label22|}}}</th><td class="{{{class22|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data22|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data22|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class22|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data22|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 23
-->{{#if:{{{header23|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header23|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label23|}}}|{{#if:{{{data23|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label23|}}}</th><td class="{{{class23|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data23|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data23|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class23|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data23|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 24
-->{{#if:{{{header24|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header24|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label24|}}}|{{#if:{{{data24|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label24|}}}</th><td class="{{{class24|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data24|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data24|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class24|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data24|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 25
-->{{#if:{{{header25|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header25|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label25|}}}|{{#if:{{{data25|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label25|}}}</th><td class="{{{class25|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data25|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data25|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class25|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data25|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 26
-->{{#if:{{{header26|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header26|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label26|}}}|{{#if:{{{data26|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label26|}}}</th><td class="{{{class26|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data26|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data26|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class26|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data26|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 27
-->{{#if:{{{header27|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header27|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label27|}}}|{{#if:{{{data27|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label27|}}}</th><td class="{{{class27|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data27|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data27|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class27|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data27|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 28
-->{{#if:{{{header28|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header28|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label28|}}}|{{#if:{{{data28|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label28|}}}</th><td class="{{{class28|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data28|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data28|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class28|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data28|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 29
-->{{#if:{{{header29|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header29|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label29|}}}|{{#if:{{{data29|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label29|}}}</th><td class="{{{class29|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data29|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data29|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class29|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data29|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 30
-->{{#if:{{{header30|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header30|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label30|}}}|{{#if:{{{data30|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label30|}}}</th><td class="{{{class30|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data30|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data30|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class30|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data30|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 31
-->{{#if:{{{header31|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header31|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label31|}}}|{{#if:{{{data31|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label31|}}}</th><td class="{{{class31|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data31|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data31|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class31|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data31|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 32
-->{{#if:{{{header32|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header32|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label32|}}}|{{#if:{{{data32|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label32|}}}</th><td class="{{{class32|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data32|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data32|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class32|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data32|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 33
-->{{#if:{{{header33|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header33|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label33|}}}|{{#if:{{{data33|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label33|}}}</th><td class="{{{class33|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data33|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data33|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class33|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data33|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 34
-->{{#if:{{{header34|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header34|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label34|}}}|{{#if:{{{data34|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label34|}}}</th><td class="{{{class34|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data34|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data34|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class34|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data34|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 35
-->{{#if:{{{header35|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header35|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label35|}}}|{{#if:{{{data35|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label35|}}}</th><td class="{{{class35|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data35|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data35|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class35|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data35|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 36
-->{{#if:{{{header36|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header36|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label36|}}}|{{#if:{{{data36|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label36|}}}</th><td class="{{{class36|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data36|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data36|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class36|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data36|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 37
-->{{#if:{{{header37|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header37|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label37|}}}|{{#if:{{{data37|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label37|}}}</th><td class="{{{class37|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data37|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data37|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class37|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data37|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 38
-->{{#if:{{{header38|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header38|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label38|}}}|{{#if:{{{data38|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label38|}}}</th><td class="{{{class38|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data38|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data38|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class38|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data38|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 39
-->{{#if:{{{header39|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header39|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label39|}}}|{{#if:{{{data39|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label39|}}}</th><td class="{{{class39|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data39|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data39|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class39|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data39|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 40
-->{{#if:{{{header40|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header40|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label40|}}}|{{#if:{{{data40|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label40|}}}</th><td class="{{{class40|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data40|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data40|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class40|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data40|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 41
-->{{#if:{{{header41|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header41|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label41|}}}|{{#if:{{{data41|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label41|}}}</th><td class="{{{class41|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data41|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data41|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class41|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data41|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 42
-->{{#if:{{{header42|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header42|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label42|}}}|{{#if:{{{data42|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label42|}}}</th><td class="{{{class42|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data42|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data42|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class42|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data42|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 43
-->{{#if:{{{header43|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header43|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label43|}}}|{{#if:{{{data43|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label43|}}}</th><td class="{{{class43|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data43|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data43|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class43|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data43|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 44
-->{{#if:{{{header44|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header44|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label44|}}}|{{#if:{{{data44|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label44|}}}</th><td class="{{{class44|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data44|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data44|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class44|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data44|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 45
-->{{#if:{{{header45|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header45|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label45|}}}|{{#if:{{{data45|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label45|}}}</th><td class="{{{class45|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data45|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data45|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class45|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data45|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 46
-->{{#if:{{{header46|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header46|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label46|}}}|{{#if:{{{data46|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label46|}}}</th><td class="{{{class46|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data46|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data46|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class46|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data46|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 47
-->{{#if:{{{header47|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header47|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label47|}}}|{{#if:{{{data47|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label47|}}}</th><td class="{{{class47|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data47|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data47|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class47|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data47|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 48
-->{{#if:{{{header48|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header48|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label48|}}}|{{#if:{{{data48|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label48|}}}</th><td class="{{{class48|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data48|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data48|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class48|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data48|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 49
-->{{#if:{{{header49|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header49|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label49|}}}|{{#if:{{{data49|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label49|}}}</th><td class="{{{class49|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data49|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data49|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class49|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data49|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 50
-->{{#if:{{{header50|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header50|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label50|}}}|{{#if:{{{data50|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label50|}}}</th><td class="{{{class50|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data50|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data50|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class50|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data50|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 51
-->{{#if:{{{header51|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header51|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label51|}}}|{{#if:{{{data51|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label51|}}}</th><td class="{{{class51|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data51|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data51|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class51|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data51|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 52
-->{{#if:{{{header52|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header52|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label52|}}}|{{#if:{{{data52|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label52|}}}</th><td class="{{{class52|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data52|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data52|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class52|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data52|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 53
-->{{#if:{{{header53|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header53|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label53|}}}|{{#if:{{{data53|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label53|}}}</th><td class="{{{class53|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data53|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data53|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class53|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data53|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 54
-->{{#if:{{{header54|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header54|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label54|}}}|{{#if:{{{data54|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label54|}}}</th><td class="{{{class54|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data54|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data54|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class54|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data54|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 55
-->{{#if:{{{header55|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header55|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label55|}}}|{{#if:{{{data55|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label55|}}}</th><td class="{{{class55|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data55|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data55|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class55|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data55|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 56
-->{{#if:{{{header56|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header56|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label56|}}}|{{#if:{{{data56|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label56|}}}</th><td class="{{{class56|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data56|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data56|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class56|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data56|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 57
-->{{#if:{{{header57|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header57|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label57|}}}|{{#if:{{{data57|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label57|}}}</th><td class="{{{class57|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data57|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data57|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class57|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data57|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 58
-->{{#if:{{{header58|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header58|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label58|}}}|{{#if:{{{data58|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label58|}}}</th><td class="{{{class58|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data58|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data58|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class58|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data58|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 59
-->{{#if:{{{header59|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header59|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label59|}}}|{{#if:{{{data59|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label59|}}}</th><td class="{{{class59|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data59|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data59|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class59|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data59|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 60
-->{{#if:{{{header60|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header60|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label60|}}}|{{#if:{{{data60|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label60|}}}</th><td class="{{{class60|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data60|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data60|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class60|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data60|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 61
-->{{#if:{{{header61|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header61|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label61|}}}|{{#if:{{{data61|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label61|}}}</th><td class="{{{class61|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data61|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data61|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class61|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data61|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 62
-->{{#if:{{{header62|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header62|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label62|}}}|{{#if:{{{data62|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label62|}}}</th><td class="{{{class62|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data62|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data62|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class62|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data62|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 63
-->{{#if:{{{header63|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header63|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label63|}}}|{{#if:{{{data63|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label63|}}}</th><td class="{{{class63|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data63|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data63|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class63|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data63|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 64
-->{{#if:{{{header64|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header64|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label64|}}}|{{#if:{{{data64|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label64|}}}</th><td class="{{{class64|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data64|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data64|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class64|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data64|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 65
-->{{#if:{{{header65|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header65|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label65|}}}|{{#if:{{{data65|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label65|}}}</th><td class="{{{class65|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data65|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data65|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class65|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data65|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 66
-->{{#if:{{{header66|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header66|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label66|}}}|{{#if:{{{data66|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label66|}}}</th><td class="{{{class66|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data66|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data66|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class66|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data66|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 67
-->{{#if:{{{header67|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header67|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label67|}}}|{{#if:{{{data67|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label67|}}}</th><td class="{{{class67|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data67|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data67|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class67|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data67|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 68
-->{{#if:{{{header68|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header68|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label68|}}}|{{#if:{{{data68|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label68|}}}</th><td class="{{{class68|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data68|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data68|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class68|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data68|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 69
-->{{#if:{{{header69|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header69|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label69|}}}|{{#if:{{{data69|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label69|}}}</th><td class="{{{class69|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data69|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data69|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class69|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data69|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 70
-->{{#if:{{{header70|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header70|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label70|}}}|{{#if:{{{data70|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label70|}}}</th><td class="{{{class70|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data70|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data70|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class70|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data70|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 71
-->{{#if:{{{header71|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header71|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label71|}}}|{{#if:{{{data71|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label71|}}}</th><td class="{{{class71|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data71|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data71|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class71|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data71|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 72
-->{{#if:{{{header72|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header72|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label72|}}}|{{#if:{{{data72|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label72|}}}</th><td class="{{{class72|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data72|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data72|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class72|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data72|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 73
-->{{#if:{{{header73|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header73|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label73|}}}|{{#if:{{{data73|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label73|}}}</th><td class="{{{class73|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data73|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data73|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class73|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data73|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 74
-->{{#if:{{{header74|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header74|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label74|}}}|{{#if:{{{data74|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label74|}}}</th><td class="{{{class74|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data74|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data74|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class74|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data74|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 75
-->{{#if:{{{header75|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header75|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label75|}}}|{{#if:{{{data75|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label75|}}}</th><td class="{{{class75|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data75|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data75|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class75|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data75|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 76
-->{{#if:{{{header76|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header76|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label76|}}}|{{#if:{{{data76|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label76|}}}</th><td class="{{{class76|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data76|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data76|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class76|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data76|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 77
-->{{#if:{{{header77|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header77|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label77|}}}|{{#if:{{{data77|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label77|}}}</th><td class="{{{class77|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data77|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data77|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class77|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data77|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 78
-->{{#if:{{{header78|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header78|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label78|}}}|{{#if:{{{data78|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label78|}}}</th><td class="{{{class78|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data78|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data78|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class78|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data78|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 79
-->{{#if:{{{header79|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header79|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label79|}}}|{{#if:{{{data79|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label79|}}}</th><td class="{{{class79|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data79|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data79|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class79|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data79|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Row 80
-->{{#if:{{{header80|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header80|}}}</th></tr>| {{#if:{{{label80|}}}|{{#if:{{{data80|}}}|<tr><th style="{{{labelstyle|}}}">{{{label80|}}}</th><td class="{{{class80|}}}" style="{{{datastyle|}}}">{{{data80|}}}</td></tr>}}| {{#if:{{{data80|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{class80|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data80|}}}</td></tr>}} }} }}<!--
Below
-->{{#if:{{{below|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center; {{{belowstyle|}}}">{{{below|}}}</td></tr>}}<!--
Tnavbar
-->{{#if:{{{name|}}}|<tr><td style="text-align:right;" colspan="2">{{Tnavbar|{{{name}}}}}</td></tr>}}
</table>
 
<noinclude>
{{เอกสารกำกับแม่แบบ}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
130,470

การแก้ไข