ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงัด ชลออยู่"

== การศึกษา ==
* [[โรงเรียนอุทัยทวีเวท]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา|โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
* [[โรงเรียนนายเรือ]]
* [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่น 4
ผู้ใช้นิรนาม