ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
 
'''เจ้าจอมมารดาอ่วม''' เป็นเจ้าจอมมารดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นธิดาของ[[พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์]] (ท่าน เจ้าสัวยิ้ม) เป็นเจ้าของเรือกลไฟชื่อ ต้นสกุล"เจ้าพระยา" เดินระหว่างกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ เพียงลำเดียวในสมัยนั้น เป็นต้นตระกูล "พิศลยบุตร" )
เมื่อท่านมีอายุได้17-18 ปี ขณะนั้นเป็นช่วงต้นรัชกาลที่5 บ้านของท่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อกระบวนพยุหยาตราชลมารคผ่านเสด็จครั้งใด ท่านกับน้องชายก็ดูหน้าต่างเพื่อชมพระบารมีเสมอ
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นพักตร์รูปร่างหน้าตาของท่าน จึงทรงรับมาเป็นเจ้าจอมในพระองค์
แต่ติดขัดตรงที่ว่าบิดาของท่านได้ยกท่านให้ชายคนหนึ่งแล้ว พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเจรจากับพ่อแม่ของฝ่ายชาย
เนื่องจากท่านมีความยินยอมสมัครใจที่จะถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระองค์
เมื่อทรงไกล่เกลี่ยเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านก็ใด้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่หัวตลอดมา
จนกระทั่งท่านตั้งครรภ์และประสูติพระราชโอรสคือกรมพระจันทบุรีนฤนาถแล้ว
ท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นเจ้าจอมมารดาในที่สุด
 
 
ท่านมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนัก เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาหลังประสูติพระราชโอรส
เจ้าจอมมารดาอ่วมให้ประสูติพระโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]คือ
ท่านถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อราว 2420 ซึ่งขณะนั้นพระราชโอรสทรงมีพระชันษาเพียง
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]] หรือพระนามเดิม '''พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์''' พระราชโอรสองค์ที่ ๑๒ ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ ปีจอ ตรงกับวันที่ [[8 มิถุนายน|๘ มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2417|พ.ศ. ๒๔๑๗]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ทรงเป็นต้น[[ราชสกุลกิติยากร]]
3-5ปี เท่านั้น
 
เมื่อท่านมีอายุได้ 17-18 ปี ขณะนั้นเป็นช่วงต้นรัชกาลที่5 บ้านของท่านอยู่ริม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] เมื่อกระบวนพยุหยาตราชลมารคผ่านเสด็จครั้งใด เจ้าจอมและน้องชายก็ดูหน้าต่างเพื่อชมพระบารมีเสมอ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงเห็นพักตร์รูปร่างหน้าตาของเจ้าจอม จึงทรงรับมาเป็นเจ้าจอมในพระองค์ท่านก็ใด้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่หัวตลอดมาจนกระทั่งท่านตั้งครรภ์และประสูติพระราชโอรส คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]] ท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นเจ้าจอมมารดาในที่สุด
 
เจ้าจอมมารดาอ่วมมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเรื่อยมาหลังจากประสูติพระราชโอรสและท่านถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อราว [[พ.ศ. 2420]] ซึ่งขณะนั้น [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]] ทรงมีพระชันษาเพียง 3-5 ปี เท่านั้น
 
{{สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ พระภรรยาเจ้า ใน รัชกาลที่ ๕}}
370

การแก้ไข