ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5"

ขึ้นป้ายต้องการหมวดหมู่
(ลบหมวดหมู่ที่เป็นลิงก์แดง)
(ขึ้นป้ายต้องการหมวดหมู่)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
 
'''เจ้าจอมมารดาอ่วม'''เป็นธิดาของพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ท่านเจ้าสัวยิ้ม ต้นสกุลพิศลยบุตร)
เมื่อท่านมีอายุได้17-18 ปี ขณะนั้นเป็นช่วงต้นรัชกาลที่5 บ้านของท่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา