ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

== ประวัติโรงเรียนวาสุเทวี ==
 
โรงเรียนวาสุเทวีเดิมชื่อโรงเรียนพระแม่ฟาติมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2496]] มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ เจ้าคณะภาคอุร์สุลินแห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะพระสงฆ์มิสซังปารีส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วาสุเทวี โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นผู้แปลจากชื่อภาษาลาติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึงพระแม่แห่งสากลโลก นับเป็นชื่อที่มีความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” แปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่า ราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก เมื่อวันที่ [[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2541]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับใบอนุญาต วันที่ [[2 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]] เปลี่ยนประธานกรรมการมูลนิธิเป็น#ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา และเป็นผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา เป็นผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร ผู้จัดการ
6,300

การแก้ไข