ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้รูปแบบ+จัดหมวดหมู่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร|วาสุเทวี]]
1,219

การแก้ไข