ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเป็นเจ้า"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''พระเจ้า''' อาจหมายถึง
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระเจ้า''' มีความหมายหลายอย่าง
* พระเจ้า หรือ พระผู้เป็นเจ้า อัตมันอันเป็นที่สักการะบูชาของศาสนาต่าง ๆ ที่ตรงกับว่า God ในภาษาอังกฤษ เช่น [[อัลลอหฺ]]ของ[[ศาสนาอิสลาม]] [[ยาเวห์]]ของ[[ศาสนาคริสต์]] และอื่นๆ
* พระเจ้าแผ่นดิน คือ พระราชา หรือ[[กษัตริย์]]
25,601

การแก้ไข